Jdi na obsah Jdi na menu

Valná hromada 2018

21. 3. 2018

VÝBOR TJ SOKOL BABICE NAD SVITAVOU
SVOLÁVÁ
na neděli 22. 4. 2018 v 16:00 hod.
VALNOU HROMADU
,
která se bude konat v prostorách restaurace Sokolovna.

 

Program Valné hromady

 1. Zahájení, uvítání hostů
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele
 4. Zpráva o činnosti za rok 2017
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Plán činnosti v roce 2018
 8. Plán investic v roce 2018
 9. Diskuse
 10. Návrh a schvalování usnesení
 11. Závěr

 

Počet zletilých členů TJ Sokol Babice nad Svitavou ke dni 31. 12. 2017 je 49.

Počet členů potřebný pro jednání Valné hromady (VH) je 25.

Pokud v okamžiku zahájení VH nebude naplněn počet členů potřebných pro jednání VH,
bude v souladu se Stanovami začátek VH posunut o 30 minut.

V okamžiku zahájení posunutého začátku VH je pro řádné jednání VH nutný počet zletilých členů 13.