Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád kluziště

4. 1. 2017

Provozní doba kluziště je denně od 9:00 do 22:00 hodin.
Kluziště se smí užívat jen za denního světla a nebo za provozu umělého osvětlení.

 • Uživatelé jsou povinni přizpůsobit sportovní aktivity aktuálnímu stavu lední plochy a jejímu osvětlení.
  V případě poruch povrchu plochy a špatné viditelnosti je zakázáno na plochu vstupovat.
 • Děti do 6 let mohou užívat kluziště jen v doprovodu dospělé osoby.
 • Vstup a užívání hřiště jsou na vlastní nebezpečí.
 • Lékárnička je k dispozici v místnosti u laviček.
 • V celém prostoru Sokola i kluziště JE ZAKÁZÁNO:
  • Distribuovat či užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné či psychotropní látky.
  • Vodit jakákoli zvířata.
  • V celém areálu platí zákaz kouření.
  • Vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
   Výjimku tvoří osoba provádějící údržbu
   a doprovod dítěte - tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší 10 let.
  • Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.
  • Vstupovat na ledovou plochu s jídlem a pitím.
 • Za ztrátu odložených věcí ručí jejich majitel.
 • Uživatel hřiště nahradí veškeré škody, které vzniknou v době jeho užívání a jsou nad rámec běžného opotřebení hřiště provozem.
 • V případě zjištění závady na hřišti jsou uživatelé povinni tuto skutečnost ohlásit správci areálu Sokola, tel. číslo 737 241 801.
 • Provozovatelem kluziště je TJ Sokol Babice nad Svitavou.
 • Důležitá telefonní čísla:
  • Rychlá záchranná služba (ohrožení života) - 155
  • Hasiči - 150
  • Policie ČR - 158