Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád workoutového hřiště

7. 10. 2017

 

HŘIŠTĚ JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ
Workoutové hřiště je veřejně přístupný sportovní objekt v areálu TJ SOKOL Babice nad Svitavou, který je jeho provozovatelem a slouží k aktivnímu trávení volného času a kompletnímu zvyšování fyzické kondice. Toto hřiště je navrženo na posilování pomocí váhy vlastního těla.
 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • vstup do areálu TJ SOKOL Babice nad Svitavou a užívání hřiště je pouze na vlastní nebezpečí
 • na každém prvku může cvičit nejvýše 1 osoba
 • používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání
 • využívání hřiště je určeno pro uživatele ve věku od 15 let neomezeně
 • dětem mladším 15 let je povoleno používat zařízení pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby, která je povinna zkontrolovat cvičební prvky, které bude osoba mladší 15 let využívat
 • nepoužívejte zařízení, pokud se v něm nachází předměty, které by mohly ohrozit uživatele
 • nepoužívejte zařízení, pokud na něm zjistíte závadu. V takovém případě kontaktujte správce areálu TJ Sokol Babice nad Svitavou, tel. číslo 737 241 801
 • v případě sdílení jednoho zařízení více cvičenci, dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění
 • uživatel hřiště nahradí veškeré škody, které vzniknou v době jeho užívání a jsou nad rámec běžného opotřebení hřiště provozem
   

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO

 • kouření, konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných a psychotropních látek, rozdělávání ohně a vstup s otevřeným ohněm, používání zábavné pyrotechniky, vnášení ostrých předmětů a skla
 • užívání prvků při zjištěném poškození
 • vstupovat se zvířaty
 • úmyslné poškozování, přemísťování, znečišťování prvků a povrchu

Provozní doba hřiště je denně od 9:00 – 20:00
 

UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU!
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
SOS:   112        Hasiči:  150        Záchranná služba:  155       Policie ČR:  158